ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-805-7121

          บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

          เราเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และซ่อมเครื่องจักรไฮดรอลิค Hydraulic cylinder, Power unit ขนาดมาตรฐานและ ระบบไฮดรอลิค กว่าประสบการณ์ด้านงานธุรกิจมากกว่า 20 ปี บริษัทได้พัฒนาคุณ ภาพสินค้าเครื่องมือในการผลิต รวมถึงฝ่ายบุคลากรในการทำงานทุก ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าตรง ตามความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด


กรอกข้อมูลเพื่อผู้ติดต่อ

หัวข้อที่จะติดต่อสอบถามข้อมูล