สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   179  
2 Jun 2021   163  
3 Jun 2021   140  
4 Jun 2021   143  
5 Jun 2021   126  
6 Jun 2021   125  
7 Jun 2021   172  
8 Jun 2021   149  
9 Jun 2021   211  
10 Jun 2021   194  
11 Jun 2021   221  
12 Jun 2021   178  
13 Jun 2021   141  
14 Jun 2021   160  
15 Jun 2021   185  
16 Jun 2021   147  
17 Jun 2021   155  
18 Jun 2021   170  
19 Jun 2021   117  
20 Jun 2021   160  
21 Jun 2021   162  
22 Jun 2021   162  
23 Jun 2021   147  
24 Jun 2021   113  
25 Jun 2021   160  
26 Jun 2021   194  
27 Jun 2021   168  
28 Jun 2021   156  
29 Jun 2021   179  
30 Jun 2021   118