สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   69  
2 Apr 2021   109  
3 Apr 2021   140  
4 Apr 2021   69  
5 Apr 2021   37  
6 Apr 2021   42  
7 Apr 2021   85  
8 Apr 2021   99  
9 Apr 2021   65  
10 Apr 2021   87  
11 Apr 2021   89  
12 Apr 2021   86  
13 Apr 2021   67  
14 Apr 2021   259  
15 Apr 2021   105  
16 Apr 2021   124  
17 Apr 2021   94  
18 Apr 2021   140  
19 Apr 2021   133  
20 Apr 2021   133  
21 Apr 2021   193  
22 Apr 2021   239  
23 Apr 2021   260  
24 Apr 2021   267  
25 Apr 2021   219  
26 Apr 2021   251  
27 Apr 2021   262  
28 Apr 2021   207  
29 Apr 2021   160  
30 Apr 2021   171